Thời sự

Xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu trên toàn quốc

Nghệ An

Mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố đạt ít nhất 30 - 50% công an phường điển hình, kiểu mẫu; năm 2030, hoàn thành 100% công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

TTXVN - Ngày 11/12, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ và công an 63 tỉnh, thành phố.

Năm 2022, Bộ Công an xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại 5 công an phường của 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm tại 63 địa phương trên toàn quốc nhằm mục đích thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; xây dựng lực lượng công an phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đến tháng 11/2023, có 144/172 phường đăng ký xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, dự kiến đạt 22/22 tiêu chí; 25 công an phường dự kiến đạt 21/22 tiêu chí; 3 công an phường đạt 20/22 tiêu chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đồng tình, ủng hộ quan điểm, chủ trương xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; bổ sung, nhấn mạnh làm rõ thêm một số nội dung, kết quả đã đạt được từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ sở. Các đại biểu đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp để tiếp tục xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, xác định rõ việc xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại. Mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phố đạt ít nhất 30% - 50% công an phường điển hình, kiểu mẫu; năm 2030, hoàn thành 100% công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh tiếp tục xây dựng nhân rộng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2024 – 2025. Lực lượng công an các địa phương thực hiện tham mưu tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; tranh thủ sự ủng hộ đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy hoạch quỹ đất, đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp trụ sở cho Công an phường từ nguồn lực của địa phương và nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Công an các phường được lựa chọn xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh toàn quốc; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường, các ngành, đoàn thể và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; chủ động thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt hoạt động của Công an phường theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị được Bộ Công an tặng Bằng khen. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị./.

Văn Tý

Xem thêm