Thời sự

Năm 2024, Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 14,5%

Bắc Giang

Tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 14,5%.

Chủ tọa kỳ họp. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân diễn ra ngày 11/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Về mục tiêu năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 14,5%. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bắc Giang quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tiếp tục đổi mới tư duy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển; quan tâm củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng gắn với hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước, sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước...

Năm 2023, Bắc Giang đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) là 14,5%. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 13,45% (dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước). Đây chính là chỉ tiêu tỉnh không hoàn thành. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế không hoàn thành là do nền kinh tế của địa phương có độ mở lớn và chịu ảnh hưởng của những diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị thế giới; trong khi đó, năng lực nội tại của địa phương còn thấp, sức chống chịu và tính cạnh tranh chưa cao... Đồng thời, một bộ phận cán bộ, công chức năng lực còn yếu; còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; công tác phân tích, dự báo đánh giá tình hình trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả vượt bậc. Tính đến ngày 30/11/2023, toàn tỉnh đã thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi (gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt kỷ lục từ trước đến nay). Trong đó, cấp mới 29 dự án trong nước, vốn đăng ký đạt 5.381 tỷ đồng (không bao gồm các dự án khu đô thị, khu dân cư), bằng 80% cùng kỳ năm 2022; 89 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt trên 1,531 tỷ USD, gấp 3,47 lần cùng kỳ năm 2022 và cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước, sau Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử, may mặc, logistics.../.

Đồng Thúy

Tin liên quan

Xem thêm