Xã hội

Xây dựng Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Quảng Ninh

Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được định hướng phát triển trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực.

Cầu Vân Tiên được thi công nhanh chưa đầy một năm.
Ảnh: TTXVN phát

                                                                                             

Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được định hướng phát triển trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp. Cùng đó là đô thị đồng bộ về hạ tầng, xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với bảo tồn địa hình, cảnh quan, bản sắc riêng, khai thác tốt, hiệu quả những lợi thế riêng biệt về vị trí địa lý, môi trường tự nhiên.

Đây là nội dung chính của Quyết định số 588/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 26/2/2024 về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; phấn đấu đến 2025, Vân Đồn đạt các tiêu chí đô thị loại III; đến năm 2030, thành lập thành phố Vân Đồn và phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Chất lượng sống đô thị được nâng cao thông qua việc huy động nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững; cụ thể hóa, thực hiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2030 phù hợp quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn và quy hoạch, dự án ngành liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Các khu vực phát triển đô thị đã được cụ thể hóa trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được phê duyệt theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Khu kinh tế Vân Đồn được chia không gian phát triển thành 2 vùng.

Đối với đảo Cái Bầu, sẽ phát triển tập trung các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế. Đảo Cái Bầu được phân chia thành các vùng phía Đông (khu vực Cái Rồng), vùng phía Tây (khu vực sân bay Vân Đồn) và vùng phía Bắc (cảng Mũi Chùa - Vạn Hoa). Đối với quần đảo Vân Hải thì phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học tại khu vực. Giới hạn phát triển dân cư tại một số đảo hiện có (Cảnh Cước, Trà Bản, Ngọc Vừng, Cống Đông - Cống Tây).

Về lộ trình phát triển khu vực phát triển đô thị, giai đoạn đến năm 2025 phát triển hoàn chỉnh, xây dựng và cải tạo chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, xây dựng các dự án du lịch, khu đô thị mới, khu dân cư, tái định cư; tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị khu vực thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn thành lập phường; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội) tạo động lực phát triển đô thị; từng bước nâng cao chất lượng đô thị nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2025.

Giai đoạn đến năm 2026 - 2030, mục tiêu đặt ra là hoàn thiện chất lượng hạ tầng đô thị, tiếp tục mở rộng khu vực nội thị giai đoạn trước, hướng đến thành lập các phường Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu; trong đó, phường Đoàn Kết được ưu tiên đầu tư kết nối hạ tầng từ vùng lõi đô thị hiện hữu; phát triển trọng điểm du lịch biển đảo Quan Lạn và Minh Châu.

Cùng đó, xây dựng khu trung tâm hành chính mới đóng vai trò là Trung tâm chính trị - thương mại - dịch vụ của đô thị; tăng cường mạng lưới giao thông chính kết nối khu trung tâm đô thị với cải tạo chỉnh trang đô thị và tiếp tục nâng cấp các tiêu chuẩn đô thị còn yếu của thành phố Vân Đồn; đầu tư xây dựng thành phố Vân Đồn loại II, đạt tiêu chuẩn chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị loại I đến năm 2030.

Định hướng cho giai đoạn 2031 - 2040 là đầu tư nâng cấp chất lượng hạ tầng, mở rộng xây dựng các khu đô thị mới, khu thương mại, dịch vụ, kết nối hệ thống hạ tầng xã Đoàn Kết qua các xã Đài Xuyên, Vạn Yên; hoàn thiện chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật các xã đảo./.

PV

Xem thêm