Xây dựng Đảng

Ý kiến cán bộ, đảng viên: Cần xây dựng chính sách thử thách để lựa chọn cán bộ

Cán bộ, đảng viên tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao những vấn đề được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại hội nghị Trung ương 7, khóa XIII.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

TTXVN - Theo dõi Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15-17/5, cán bộ, đảng viên tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao những vấn đề được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại hội nghị; đồng thời ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng bộ máy chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên Mai Văn Trí (phường Thuận Lộc, thành phố Huế) cho biết, thời gian qua, dưới lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đại dịch COVID-19 kéo dài đã gây hậu quả nặng nề, khiến nền kinh tế suy thoái; cùng với đó, tình hình xung đột giữa một số nước trên thế giới đã ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, với đường lối, chính sách đúng đắn, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ của Đảng và Nhà nước, đất nước ta từng bước kiểm soát dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường công tác đối ngoại. Qua đó khẳng định được uy tín và vị thế của đất nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay."

Theo ông Mai Văn Trí,  thời gian qua Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, từ Trung ương đến địa phương, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, hiệu quả và "không có vùng cấm", góp phần làm trong sạch bộ máy và tăng niềm tin trong nhân dân.

Ông Mai Văn Trí cho rằng, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là mũi nhọn, công tác xây dựng Đảng là then chốt; trong đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, là "then chốt của then chốt". Vì vậy, trong công tác cán bộ cần lựa chọn, bố trí đúng những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cần xây dựng chính sách thử thách cán bộ để lựa chọn cán bộ chiến lược và cán bộ các cấp địa phương. Cụ thể, Đảng và Nhà nước nên đưa đưa cán bộ Trung ương có nhiệt huyết, tầm cỡ về làm Bí thư, Chủ tịch các tỉnh khó khăn; đưa cán bộ cấp tỉnh về huyện, cán bộ cấp huyện về xã, phường, nhằm thay đổi môi trường lãnh đạo để rèn luyện đội ngũ cán bộ, tuyển chọn, thanh lọc để tạo đột phá trong công tác cán bộ.

Đảng viên Mai Văn Trí đồng tình ủng hộ cao khi Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Đảng ta đã xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, "Văn hóa còn thì dân tộc còn". Vì vậy, đi đôi với việc phát triển kinh tế, cần quan tâm đến việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trên tinh thần tiên tiến nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng viên Mai Văn Trí mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục xây dựng nhiều chủ trương đúng đắn tích cực hơn nữa để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và gắn với phát triển du lịch để phát triển bền vững.

Đảng viên Nguyễn Hữu Cần (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nửa đầu nhiệm kỳ Khóa XIII là một điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo của Đảng. Việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tiếp nối từ khóa XII và quyết liệt hơn trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII. Việc này thể hiện ở việc nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, lãnh đạo các tỉnh, thành bị xử lý kỷ luật khi có sai phạm; thậm chí có một số cán bộ đã bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử theo đúng tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ diễn ra quyết liệt trong bộ máy nhà nước mà còn ở cả lĩnh vực tư nhân. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn đã bị khởi tố và truy tố khi cố ý làm trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, thiệt hại cho nhà nước, nhà đầu tư. Có không ít cán bộ cấp cao đã được cho thôi chức vụ khi có vi phạm khuyết điểm thể hiện rõ quan điểm "có lên có xuống, có vào có ra".

Theo đảng viên Nguyễn Hữu Cần, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được cán bộ, đảng viên, nhân dân dõi theo, đặc biệt quan tâm, hết sức tin tưởng, ủng hộ. Đảng viên và nhân dân kỳ vọng, thời gian tới Trung ương tiếp tục thực hiện công tác này quyết liệt để làm trong sạch bộ máy, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh.

Đảng viên Nguyễn Hữu Cần kiến nghị đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương. Các tỉnh, thành đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó Trung ương cần đôn đốc, theo dõi chỉ đạo sát sao để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương thực chất, hiệu quả tránh tình trạng "trên nóng dưới lạnh"./.

Tường Vi

Tin liên quan

Xem thêm