Xây dựng Đảng

Lai Châu: Giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nghị quyết

Tại Kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Trần Văn Hoàng)

TTXVN - Sáng 20/5, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương phân bổ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tạo cơ sở pháp lý thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn.

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 5 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Những nội dung được HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tác động đến tiến độ đầu tư, giải ngân các nguồn vốn; việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ các nội dung trình kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để các nghị quyết được thông qua có tính khả thi cao.

Tại Kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu. Đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường, tham gia các ý kiến nhằm làm rõ thêm những nội dung trong dự thảo nghị quyết để khi nghị quyết được ban hành sẽ mang lại hiệu quả phục vụ cho đời sống của nhân dân.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh chủ trường đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị UBND tỉnh phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp báo cáo kết quả kỳ họp, tuyên truyền các nghị quyết HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Đề nghị các các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua để nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ và tích cực tham gia giám sát việc thực hiện./.

Xem thêm