Xây dựng Đảng

Để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm đẫm trong mỗi cán bộ, kiểm toán viên

Học tập phải trở thành nhu cầu thiết yếu, thường xuyên và liên tục để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm đẫm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

TTXVN - Ngày 19/5, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

* Tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước Lê Đình Thăng cho biết, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng được văn hóa ứng xử, quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp trong cuộc sống. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tiến hành thường xuyên, liên tục đã phát huy được vai trò của cấp ủy trong quản lý, giáo dục đảng viên và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, các chi bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên. Nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát được thông báo công khai trước chi bộ, giúp đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian ngắn nhất.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Trong thời gian tới, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là một biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công chức, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, gắn việc với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Cùng với đó, Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cơ sở Đảng trực thuộc để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém về nhận thức của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

* Xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường cho rằng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã làm rất tốt việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước; đồng thời thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm toán Nhà nước: “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng" và quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.

Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ, tạo nên sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội; vi phạm về đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin, tư tưởng và tình cảm của quần chúng nhân dân vào Đảng.

“Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức, phong cách của Người trở nên cần thiết, cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giúp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội”, ông Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả, triển khai nhiều nội dung để phong trào học tập đi vào thiết thực, hiệu quả. Học tập phải trở thành nhu cầu thiết yếu, thường xuyên và liên tục để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm đẫm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đảng viên.

“Quá trình làm theo và nêu gương phải có kế hoạch hành động cụ thể, từng nhiệm vụ một, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành”, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn lưu ý.

Các kế hoạch học tập phải gắn với chất lượng đạo đức công vụ, học tập cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư kết hợp với phẩm chất của kiểm toán viên chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực nhạy bén. Các đơn vị phải nghiên cứu, bám sát các chỉ thị của ngành và biến những chủ trương thành việc làm hằng ngày. Sau Hội nghị, từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo khí thế mới, thay đổi mới, gắn với phong trào thi đua lập thành tích 30 năm thành lập ngành Kiểm toán…/.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm