Xây dựng Đảng

Học và làm theo Bác: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đồng Nai

Các cấp, ngành, địa phương cần xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn vững, đạo đức tốt; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng (phải) trao khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: nguồn TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/5, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Tỉnh ủy đến điểm cầu các địa phương trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị này đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể, đồng thời thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận và nhân dân quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, hiệu quả; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân nhằm tăng sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cần xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn vững, đạo đức tốt, “nói đi đôi với làm”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc (Ảnh: nguồn TTXVN) 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các cấp, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp với cán bộ, đảng viên. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát, các cấp, ngành, địa phương cần tổ chức đánh giá lại kết quả. Từ đó có giải pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các mô hình, phát hiện các điển hình để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Đối với chuyên đề năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, biên soạn và triển khai thực hiện “Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện triển khai học tập chuyên đề.

Tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hai năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các tọa đàm về chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Dịp này, 22 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nguyễn Văn Việt

Tin liên quan

Xem thêm