Xây dựng Đảng

Quân khu 7 nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị

TP. Hồ Chí Minh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai theo phân cấp đến 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Quân khu về nội dung Chỉ thị 124 và Đề án.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Sáng 15/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (Chỉ thị 124) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án).

Theo Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, giai đoạn 2011-2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 và Đề án; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong công tác giáo dục chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc.

Công tác giáo dục chính trị đã nâng cao nhận thức, tư tưởng và sự nhạy bén, giúp cán bộ, chiến sỹ xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; xây dựng ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 không quản ngại gian khổ, hy sinh, là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, cùng các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tích cực phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai theo phân cấp đến 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Quân khu về nội dung Chỉ thị 124 và Đề án; biên soạn 1.980 chuyên đề về giáo dục chính trị với các nội dung phong phú, phù hợp với trình độ từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ với các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.

Các cơ quan, đơn vị đã linh hoạt, sáng tạo trong giáo dục chính trị bằng nhiều hình thức như học tập chính trị, nghiên cứu chuyên đề, sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông báo thời sự… Toàn Quân khu đã tổ chức hơn 4 nghìn buổi sinh hoạt theo chủ đề, hơn 3 nghìn buổi diễn đàn, 2.450 buổi tọa đàm, tổ chức hàng chục nghìn Ngày chính trị và văn hóa tinh thần với hơn 2 triệu lượt người tham gia…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực công tác giáo dục chính trị đã đạt được trong giai đoạn 2011-2023, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu, thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị".

Các tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy đơn vị cần xác định giáo dục chính trị là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của các tổ chức, lực lượng và của mọi cán bộ, chiến sỹ; là phương thức cơ bản xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin và là phương pháp cách mạng của Đảng xây dựng nhân tố chính trị tinh thần… để từ đó, xây dựng động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ trong học tập chính trị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, phù hợp với thực tiễn, tăng cường giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân khu và cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đầu tư, đảm bảo kinh phí, trang thiết bị cho công tác giáo dục chính trị…

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen 26 tập thể, 26 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 3 tập thể, 3 cá nhân; đề nghị Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124 của Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”./.

Xuân Khu

Xem thêm