Xây dựng Đảng

Chi bộ điển hình trong thi đua "Đồng khởi mới"

Bến Tre

Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bến Tre luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện và là chi bộ điển hình trong thi đua "Đồng khởi mới".

Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Trao nhà tình thương cho gia đình khó khăn về nhà ở. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN).

TTXVN - Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bến Tre luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện và là chi bộ điển hình trong thi đua "Đồng khởi mới".

* Điển hình trong thi đua "Đồng khởi mới"

Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bến Tre, với 21 đảng viên, sinh hoạt tại ba tổ đảng. Chi bộ nhận thức phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng to lớn đối với lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Trương Tấn Tùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ cho hay, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện là vấn đề “cốt lõi” để thực hiện cả các nhiệm vụ chính trị. Do đó, Chi ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đồng thời, xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, tinh thông nghiệp vụ.

Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Trao nhà tình thương cho gia đình khó khăn về nhà ở. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN).

Theo Đại tá Trương Tấn Tùng, khi người đứng đầu thực hiện gương mẫu trong công việc, cấp dưới làm theo sẽ từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, giữ vững sự đoàn kết thống nhất từ tập thể chi ủy, Ban Chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ; tôn trọng, phát huy dân chủ trong nội bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt được chú trọng, quan tâm đúng mức làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực thi nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả các mặt công tác chuyên môn.

Để hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu, hằng năm, Chi ủy đều ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Chi ủy, Chi bộ. Đồng thời, ban hành nghị quyết phân công công tác cho đảng viên, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của tập thể và từng cá nhân. Đồng chí Bí thư Chi bộ sẽ là người tiên phong đăng ký phần việc, chỉ tiêu phấn đấu trước rồi đến cá nhân khác trong Chi ủy và từng đảng viên.

Cùng với đó, xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hằng tháng mỗi tổ đảng chỉ định một đảng viên tiến hành tự phê và phê bình. Trên cơ sở đó, Chi ủy quyết định lựa chọn một đảng viên tiến hành tự phê và phê bình tại cuộc họp Chi bộ. Công tác giám sát thường xuyên luôn được quan tâm, thực hiện phương châm “Đi báo việc, về báo công”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Ngoài việc giám sát công việc được giao trong giờ làm việc, Chi ủy còn quan tâm giám sát ngoài giờ làm việc, các mối quan hệ xã hội, việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú, để kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh ngay từ sớm không để cán bộ, đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật.

* Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Đại tá Trương Tấn Tùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ nhận thức phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng to lớn đối với lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, Chi ủy tập trung lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, ngành phát động.

Gắn với thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cán bộ, phát huy vai trò quản lý, quán xuyến công việc của chỉ huy cấp đội đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của chi bộ, đơn vị, phương châm “Đi báo việc, về báo công”, xem đây là giải pháp căn cơ góp phần phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Trao nhà tình thương cho gia đình khó khăn về nhà ở. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN).

Thượng úy Nguyễn Hoài Đức chia sẻ, lực lượng cán bộ trẻ, là đảng viên, đoàn viên trong Chi bộ, luôn học hỏi và noi theo người đứng đầu gương mẫu. Xem gương điển hình là hình mẫu để học tập làm theo. Qua đó, trở thành người chiến sĩ gương mẫu, nêu gương cho các cán bộ mới vào ngành. Cùng với đó, phát huy sức mạnh, tính “xung kích” của tuổi trẻ trong các hoạt động phong trào cũng như chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh đoàn viên, cán bộ trẻ tại đơn vị còn thường xuyên tham gia công tác an sinh xã hội. Năm 2022, 2023, Chi đoàn đã phối hợp với các đơn vị vận động xây dựng 2 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho gia đình nghèo khó khăn về nhà ở. Mỗi năm học, đơn vị đều vận động hàng chục nghìn quyển tập cho học sinh nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Đơn vị Phòng An ninh chính trị nội bộ là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng giai đoạn 2020 - 2025, do Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre phát động; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động; phong trào xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Theo Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên, trong đó, nổi bật là giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng…

Trong công tác chuyên môn, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại địa phương; tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đăng tải, chia sẻ hàng nghìn tin, bài tuyên truyền, phản bác; phối hợp chặt chẽ với các ngành lên quan lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực, lấn át các thông tin xấu, độc…

Với những thành tích đạt được, năm 2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; năm 2021 nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Bến Tre. Đồng thời, nhiều lượt tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cục An ninh chính trị nội bộ tặng Bằng khen, Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các mặt công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Năm 2022, Chi bộ phòng An ninh chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre tặng giấy khen tập thể điển hình trong thực hiện phong trào thi đua của ngành kiểm tra Đảng, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, là chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu nhiều năm liền của lực lượng Công an tỉnh./.

Huỳnh Phúc Hậu

Xem thêm