Xây dựng Đảng

An Giang phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

An Giang

Mục đích của phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ để phát huy cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề cho ý kiến đối với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên” tại phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên và phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Để công tác tạo nguồn, phát triển Đảng thật sự chất lượng, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu, các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nhất là Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy xem việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ, Đảng bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác kết nạp đảng viên mới, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình kết nạp Đảng; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các địa phương, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung thảo luận, thống nhất Tờ trình về việc xin chủ trương đối với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên” tại phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới… Các huyện, thị xã, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc đã ký giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Theo ông Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại An Giang, số lượng đảng viên kết nạp hàng năm có chiều hướng giảm dần do nguồn phát triển Đảng ngày càng hạn chế. Ngày 27/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU về phát triển đảng viên giai đoạn từ năm 2023 - 2025 với mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm của toàn Đảng bộ đạt 3% so với tổng số đảng viên của từng Đảng bộ; riêng những Đảng bộ còn nguồn phát triển nhiều phấn đấu đạt từ 3% trở lên.

An Giang hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc; 783 tổ chức cơ sở Đảng; 3.047 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và có hơn 66.300 đảng viên (chiếm 3,49% dân số toàn tỉnh). Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn xem công tác phát triển Đảng là mặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đối với phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, tỉnh đã phát động thi đua với 4 nội dung chính như: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Mục đích của phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ để phát huy cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân. Qua đó, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang công bố Quyết định chỉ định và giao nhiệm vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ đối với ông Nguyễn Văn Cọp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy./.

Thanh Sang

Xem thêm