Xã hội

49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Những thành tựu kinh tế nổi bật

Sau 49 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2024), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn.

TTXVN - Quy mô GDP của nước ta không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Công nghiệp và dịch vụ phát triển khá nhanh, liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 88% GDP.

GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023…

TTXVN

Xem thêm