Thời sự

6 tháng năm 2024: GRDP của Hà Nội ước tăng 6%

6 tháng năm 2024, GRDP Hà Nội ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023, các ngành kinh tế của thành phố Hà Nội đều phát triển tích cực.

TTXVN

Xem thêm