Thời sự

Đoàn khảo sát Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại Nam Định

Nam Định

Các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định đã vạch ra những định hướng đúng đắn, với lộ trình và bước đi phù hợp để tỉnh ngày càng phát triển.

Quang cảnh Hội nghị. 
Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Ngày 1/7, Đoàn khảo sát Đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thành quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong những năm qua là kết quả quá trình không ngừng nỗ lực vươn lên, là khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh. Đó cũng là minh chứng cho thấy các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã vạch ra những định hướng đúng đắn, với lộ trình và bước đi phù hợp để Nam Định ngày càng phát triển.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Thay mặt Đoàn khảo sát, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của tỉnh Nam Định, đồng thời cho rằng những chia sẻ thực tế của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội là thông tin rất hữu ích đối với Đoàn khảo sát, nhất là kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hay điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đoàn khảo sát ghi nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đồng thời tập hợp ý kiến làm cơ sở báo cáo Trung ương nghiên cứu, tổng hợp khái quát xây dựng các văn kiện chung.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh báo cáo với Đoàn khảo sát những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới trên địa bàn tỉnh. Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là từ khi tái lập tỉnh Nam Định (từ năm 1997) đến nay, Đảng bộ tỉnh luôn nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta cụ thể hóa trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011) và các Nghị quyết của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh báo cáo những thành tựu phát triển qua 40 năm đổi mới của tỉnh.
 Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Đảng bộ tỉnh Nam Định kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh từng bước khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng bình quân đạt khoảng 7,5%/năm; trong đó, năm 2022 tăng 9,07%, năm 2023 tăng 10,19% - mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 6 toàn quốc, thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ, từ một tỉnh thuần nông, đến nay công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng 82,17% trong cơ cấu kinh tế, tỉ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 17,83%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt những thành tựu nổi bật. Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Thu nhập của người dân ở nông thôn năm 2020 tăng 4,1 lần so với năm 2010. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được cải thiện.

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 197/204 xã, thị trấn (chiếm 96,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 34/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 18%), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,11%. Công tác cải cách thủ tục hành chính và xúc tiến đầu tư được triển khai mạnh mẽ, thu hút một số dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường…

Tại Hội nghị, các thành viên trong Đoàn khảo sát tìm hiểu, trao đổi làm rõ những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi làm việc tại huyện Vụ Bản./.

Đặng Thái Thuần

Tin liên quan

Xem thêm