Thời sự

Bộ Công an sẵn sàng các điều kiện để triển khai Luật Căn cước mới từ 1/7

Để thực hiện hiệu quả việc cấp thẻ Căn cước, Bộ Công an đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn, phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương.

Ngày 28/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết đã sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi; từ 6 đến dưới 14 tuổi; từ 14 tuổi trở lên và cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1/7/2024.

Người dân được thu nhận sinh trắc học giọng nói qua cabin khi làm thẻ căn cước. 
Ảnh: TTXVN phát

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, đến ngày 1/7/2024 bắt đầu có hiệu lực giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Những điểm mới quan trọng của Luật là việc đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước; mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1/7/2024...

Từ ngày 1/7, khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ Căn cước theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Căn cước quy định: Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước (Khoản 1 Điều 46). Như vậy, thẻ Căn cước có giá trị tương đương như thẻ Căn cước công dân. Các trường hợp công dân đang sử dụng thẻ Căn cước công dân vẫn còn thời hạn sử dụng thì vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn mới phải đổi sang thẻ Căn cước, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an có đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu được cấp thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước năm 2023.

Để thực hiện hiệu quả việc cấp thẻ Căn cước, ngoài việc bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân lực, thiết bị, Bộ Công an đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, có kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị và chính quyền địa phương.

"Với kinh nghiệm đã triển khai thành công chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân thì Bộ Công an hoàn toàn chủ động và tin tưởng cũng sẽ triển khai thành công việc cấp thẻ Căn cước" - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết./.

Nguyễn Xuân Tùng

Xem thêm