Thời sự

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân

Xây dựng Tạp chí Công an nhân dân thực sự là ngọn cờ tư tưởng, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Sáng 28/6, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân (30/6/1964 - 30/6/2024). Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng; Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân
Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Công an nhân dân luôn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư mong Tạp chí Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp nhiều hơn vào công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổng Bí thư chúc Tạp chí Công an nhân dân thực sự là ngọn cờ tư tưởng, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân cho biết, cách đây 60 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào đoạn quyết liệt; cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm diễn ra hết sức phức tạp, với nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu, tổng kết để thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường các mặt công tác Công an, trong đó có việc tổ chức biên tập xuất bản số đặc biệt Nội san Công an nhân dân “Bàn về chống gián điệp ẩn nấp”, được phát hành vào ngày 30/6/1964. Ấn phẩm ra đời góp phần quan trọng cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, từng bước xây dựng lý luận Công an nhân dân và đây cũng dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của Tạp chí Công an nhân dân hiện nay. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 30/6/1964 đã trở thành Ngày truyền thống của Tạp chí Công an nhân dân.

Các đại biểu dự lễ kỳ niệm.
Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN

Từ những bước đi ban đầu, với mô hình tổ chức là một đơn vị cấp phòng, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đoàn Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, của các bộ, ban, ngành, sự cộng tác nhiệt tình có hiệu quả của các nhà khoa học, các cộng tác viên, Tạp chí Công an nhân dân đã từng bước trưởng thành, phát triển và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua lực lượng Công an nhân dân triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, Tạp chí Công an nhân dân tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của một số tạp chí thuộc các Tổng cục, các viện nghiên cứu. Hiện nay với mô hình mới sau khi kiện toàn, Tạp chí Công an nhân dân là một đầu mối của Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an với 30 cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ biên tập xuất bản 5 ấn phẩm tạp chí in và Tạp chí Công an nhân dân điện tử. Ngày 20/6/2023, Bộ Công an đã khai trương Tạp chí Công an nhân dân điện tử với tên miền: tapchicand.gov.vn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của Tạp chí Công an nhân dân trong 60 năm qua. Để góp phần cùng toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Tạp chí Công an nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong hoạt động chuyên môn, Tạp chí phải tuân thủ đầy đủ nghiêm túc quy định của Luật Báo chí; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân để nghiên cứu, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng  - lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là ngọn cờ tư tưởng, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tạp chí Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu.
Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN

Tạp chí Công an nhân dân cần tiếp tục tạo ra các diễn đàn thảo luận thông qua việc nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác còn ý kiến khác nhau để đi tới thống nhất nhận thức, kể cả một số vấn đề đã kết luận nhưng phát sinh nội dung mới, đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, phải tiếp tục đảm nhận tốt vai trò tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức các diễn đàn khoa học, các cuộc hội thảo, tọa đàm và xuất bản các số chuyên đề chuyên sâu về công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tạp chí phải đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới, cán bộ, biên tập viên Tạp chí Công an nhân dân phải phấn đấu xây dựng để đơn vị thực sự là Tạp chí đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, Tạp chí cần huy động, tranh thủ sự cộng tác của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các nhà khoa học. Tạp chí Công an nhân dân phải thực sự là diễn đàn để cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực công tác công an.

Các ấn phẩm Tạp chí phải phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực công tác Công an. Theo đó, Tạp chí phải bố trí bộ máy, biên chế, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả đối với cả Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Có chiến lược đào tạo, xây dựng đội ngũ biên tập viên ngang tầm nhiệm vụ. Nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên phụ trách theo lĩnh vực công tác Công an, phù hợp năng lực, sở trường, trình độ và chuyên ngành đào tạo; vận hành mô hình tòa soạn có tính liên thông, chặt chẽ, khoa học.

Đối với công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí luôn được Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm và xác định đây là xu thế tất yếu là bắt buộc đối với cơ quan báo chí, nhiệm vụ cấp bách là xu thế chung nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số toàn diện đối với Tạp chí Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Đồng thời, Tạp chí Công an nhân dân điện tử sẽ là đầu mối cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong ngành, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình cải cách hành chính. Thông qua Tạp chí Công an nhân dân điện tử, lãnh đạo Bộ mong muốn tiếp nhận được nhiều ý kiến của công dân phản ánh, góp ý về các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.../.

Nguyễn Xuân Tùng

Xem thêm