Thời sự

Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Hậu Giang

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình công tác năm đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Quang cảnh Hội nghị
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ngày 28/6, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm quý III/2024.

Cụ thể, Hậu Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm là công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; hoàn thiện xây dựng bảng mô tả, khung năng lực vị trí việc làm của tỉnh, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với đó, Hậu Giang tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Hội quần chúng và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Địa phương triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thúc đẩy sản xuất; phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch, khai thác tối đa các nguồn lực, đầu tư đồng bộ các kết cấu hạ tầng. Địa phương chú trọng phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu người dân; quan tâm công tác xã hội hóa giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội...

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Sáu tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình công tác năm đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; việc triển khai, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng quán triệt, tuyên truyền trọng tâm, đúng định hướng; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh được kịp thời, sát thực tiễn. Tỉnh ban hành kịp thời, đồng bộ các nghị quyết, chương trình, đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn; sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì kết quả tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao. Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với tín hiệu thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, hiệu quả và bền vững. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giá cả hàng hóa, vận tải tiếp tục ổn định và tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm của Hậu Giang đạt 8,04%, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xếp ở nhóm cao cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 39,47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,45 triệu đồng, tăng 131,89% so với cùng kỳ năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện.../.

Phạm Duy Khương

Tin liên quan

Xem thêm