Thời sự

Đồng Tháp: Thông qua Nghị quyết nhằm chấm dứt tình trạng lấn, chiếm sông, kênh, rạch

Đồng Tháp

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết, thông qua 23 dự thảo nghị quyết, trong đó có các dự thảo nghị quyết thường niên, về các chính sách đặc thù.

Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết. 
Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 8. Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 23 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực pháp chế, tài chính, ngân sách và văn hóa, xã hội.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết, thông qua 23 dự thảo nghị quyết, trong đó có các dự thảo nghị quyết thường niên, về các chính sách đặc thù. Một số dự thảo nghị quyết quan trọng được biểu quyết thông qua như: Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ; quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công; phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh…

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. Chương trình hướng đến mục tiêu chung là ngăn chặn không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới; từng bước giải quyết những trường hợp lấn, chiếm sông, kênh, rạch đã tồn tại trước đây. Việc xử lý phải đồng bộ, gắn liền với công tác quy hoạch cảnh quan, chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh nguồn nước và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến hơn 1.951 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp; huy động, lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt và những nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030, giải quyết khoảng 50% trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch đã tồn tại trước đây, với hơn 22.500 trường hợp.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực lớn, quyết tâm cao thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Với quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Đồng Tháp tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 31.428 tỷ đồng, tăng 5,93% so với cùng kỳ.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại kỳ họp. 

Theo ông Phan Văn Thắng, tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: các chỉ số về kinh tế có tăng nhưng chưa tạo được sự bứt phá và chưa đạt như kỳ vọng; kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ; một số công trình triển khai thi công chậm do khó khăn về nguồn vật liệu đắp nền và vướng giải phóng mặt bằng…

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị, cá nhân cần làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan cả trong tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách; đánh giá đúng những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI./.

Huỳnh Nhựt An

Xem thêm