Xây dựng Đảng

93 năm Ngày thành lập Đảng: Tổ chức Đảng "thắp lửa" trong doanh nghiệp

Hải Phòng

Sự hiện diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của Hải Phòng góp phần quan trọng khẳng định, có Đảng lãnh đạo, doanh nghiệp hoạt động càng hiệu quả và bền vững.

TTXVN - Năm 2023, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là một trong 15 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng xác định.

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 18 quần chúng ưu tú đang làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ảnh tư liệu: Minh Thu/TTXVN

* Xây dựng niềm tin

Nhớ lại thời điểm chuẩn bị thành lập Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Konya Việt Nam (Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng), ông Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Chi bộ cho biết, tháng 12/2019, Chi bộ thành lập trên cơ sở tách ra từ Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp (thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng) với 4 đảng viên chính thức đang công tác tại ba doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Nomura. Đến tháng 11/2021, Chi bộ phát triển lên 29 đảng viên. Với số đảng viên chính thức đủ điều kiện để thành lập chi bộ theo quy định, Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Konya Việt Nam tiếp tục đề nghị tách thành ba chi bộ để thuận tiện cho các đảng viên sinh hoạt.

Để có kết quả này, các đảng viên đầu tiên của Chi bộ phải luôn nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ để chủ doanh nghiệp hiểu biết về vai trò của tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty.

Ông Nguyễn Duy Khánh cho biết thêm, rào cản lớn nhất thời gian đầu thành lập Chi bộ là bất đồng ngôn ngữ. Ban lãnh đạo các doanh nghiệp đều là người nước ngoài, chưa am hiểu nhiều về chính sách, pháp luật, phong tục, tập quán của Việt Nam, nhất là sự hiện diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Để vượt qua rào cản này, Chi bộ chủ động xây dựng chương trình công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời cùng Công đoàn Công ty xây dựng mối quan hệ hài hòa, bình đẳng, hợp tác giữa doanh nghiệp, người lao động.

Việc tập hợp đảng viên, phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Chi bộ xác định. Để đạt mục tiêu này, Chi bộ khảo sát, tìm những đồng chí có chí hướng để đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, phân công đảng viên hoạt động trong tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp tích cực tuyên truyền để chủ doanh nghiệp hiểu mục tiêu của Chi bộ là tham gia, đóng góp tích cực trong xây dựng mối quan hệ lao động lợi ích hài hòa, ổn định, vì lợi ích của người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động của Chi bộ và tổ chức Công đoàn, chủ doanh nghiệp đánh giá cao vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, từng bước tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian để người lao động tham gia hoạt động chung.

* "Mắt xích" quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp

Theo đại diện của nhiều chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ông Vũ Thanh Dương, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (chủ đầu tư Khu Công nghiệp Tràng Duệ) cho biết, những năm qua, hoạt động của Công ty đạt những thành tích đáng kể, nổi bật là thu hút các nhà đầu tư lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Đài Loan (Trung Quốc) đến đầu tư, góp phần quan trọng đưa Hải Phòng trở thành địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đây là kết quả của việc tập thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, chỉ đạo các đoàn thể chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Để khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng với tổ chức đoàn thể khác trong phát triển doanh nghiệp, ông Vũ Thanh Dương cho rằng, Chi bộ phải coi xây dựng quy chế phối hợp làm việc trong doanh nghiệp là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền lợi, lợi ích của các bên. Các đoàn thể chính trị, nhất là tổ chức Công đoàn thực hiện tốt việc phối hợp với các bên liên quan xây dựng phương án sản xuất, tổ chức lao động, đối thoại thường xuyên, đột xuất để phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương cho biết, Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng (trực thuộc Thành ủy Hải Phòng) từ ngày 13/1/2022. Năm qua, cùng với kiện toàn, ổn định bộ máy hoạt động, thực hiện công tác chuyên môn, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng phát triển đảng viên từ những lao động ưu tú tại doanh nghiệp, nòng cốt là cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các phòng chuyên môn tăng cường gặp gỡ, trao đổi với chủ doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng, quan tâm hơn nữa của chủ doanh nghiệp với tổ chức Đảng, đoàn thể.

Đến nay, Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng có 5 đảng bộ cơ sở gồm: Đảng bộ Cơ quan Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Đảng bộ Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng, Đảng bộ Khu Công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng, Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Regina Miriacle Việt Nam; Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng; 17 chi bộ cơ sở trực thuộc.

Năm 2023, công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là một trong 15 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng xác định. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở phấn đấu kết nạp từ 80 - 100 quần chúng ưu tú vào đảng, thành lập khoảng 10 tổ chức Đảng mới./.

Minh Thu

Xem thêm