Xây dựng Đảng

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn

Cần Thơ

Ngày 13/1, tại thành phố Cần Thơ, Cục Chính trị Quân khu 9 cùng Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

TTXVN - Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các nội dung của quy chế năm 2022; xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo Cục Chính trị Quân khu 9, năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong nước và địa bàn Quân khu, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn thách thức; các thế lực phản động, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn. Tuyến biên giới và vùng biển, đảo Tây Nam dự báo tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động lừa đảo, tội phạm và những vấn đề an ninh phi truyền thống còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống của người dân cũng như hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu.

Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng ngày càng cao trong thời gian tới, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Cục Chính trị Quân khu và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng Quy chế phối hợp đã được ký kết ngày 23/01/2018; làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh mới.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái đề nghị Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Quân khu đề nghị các địa phương thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chế độ ra nghị quyết, việc tự phê bình và phê bình; trọng tâm là Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đảng bộ quân sự địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương pháp lãnh đạo, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tác phong công tác sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Năm 2022, Cục Chính trị Quân khu 9 đã phối hợp tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các đảng ủy quân sự tỉnh, thành phố tiến hành công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy vẫn còn một số hạn chế như công tác phối hợp có thời điểm chưa liên tục, có nội dung chưa đồng nhất về thời gian; duy trì chế độ thông tin, trao đổi chưa thường xuyên. Việc quản lý đảng viên, nhất là lực lượng dự bị động viên và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi còn hạn chế; phát triển đảng có cấp ủy còn chạy theo thành tích...

Là một trong các địa phương tham gia ký kết Quy chế phối hợp với Quân khu 9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết...của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Thành ủy với Cục Chính trị Quân khu 9 trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; kiện toàn các cấp ủy, chi bộ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có cơ cấu phù hợp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng các cấp ủy, chi bộ quân sự địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đánh giá, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác quân sự, quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Cục Chính trị Đảng ủy Quân khu 9, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu đã củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ công tác trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng lực lượng vũ trang Cần Thơ ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân./.

Thanh Liêm

Xem thêm