Xã hội

Bắc Giang phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bắc Giang

Đến nay, tất cả các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đã thành lập được tổ chức Công đoàn, chất lượng hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp từng bước được nâng lên.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho công nhân lao động tiêu biểu. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh, thời gian tới, tỉnh quan tâm phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn.

Công đoàn các cấp ở tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền và chủ sử dụng lao động củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Công đoàn thường xuyên nắm chắc tình hình doanh nghiệp, nhất là những nơi đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn, nơi có đông công nhân lao động nhưng chưa là đoàn viên Công đoàn để kịp thời tham mưu, phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, Bắc Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, trong đó hướng mạnh hoạt động về cơ sở và vì người lao động, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân làm đối tượng vận động, tập hợp và tổ chức các hoạt động.

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Vũ Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Thời gian tới, Công đoàn các cấp ở tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công nhân lao động và tổ chức Công đoàn, đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân lao động, trước mắt quan tâm triển khai thực hiện tốt Đề án nhà trọ công nhân văn minh an toàn, Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các thể chế Công đoàn.

Bắc Giang huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh các khu, cụm công nghiệp. Tỉnh thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì việc tiếp xúc đối thoại với chủ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và của công nhân lao động.

Bắc Giang chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại cơ sở doanh nghiệp, hạn chế tối đa các vụ ngừng việc tập thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, có biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm với trường hợp vi phạm; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Ngoài ra, Công đoàn các cấp ở tỉnh phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, bảo đảm phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyền truyền vận động đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Công đoàn các cấp vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, công đoàn…

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/TU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong giai đoạn hiện nay, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vượt 366,2% kế hoạch.

Đến nay, tất cả các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đã thành lập được tổ chức Công đoàn, chất lượng hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân ở các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực như công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, công nhân lao động được đẩy mạnh và tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú; công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công đoàn các cấp ở tỉnh đã tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và của công nhân lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh chủ trì hội thảo đổi mới công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Các cấp Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở doanh nghiệp. Hoạt động tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh, tăng cường các hình thức tư vấn trực tuyến, đã tư vấn hỗ trợ pháp luật cho hơn 5.000 lượt đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chủ trì giám sát, kiểm tra tại 26 doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện trả nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương của công nhân lao động.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại 320 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nắm tình hình, kịp thời phản ánh, phối hợp cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị chính đáng của công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023; tổ chức 109 lớp tập huấn cho 17.493 lượt cán bộ công đoàn; phát hành 2.000 cuốn sổ tay hoạt động Công đoàn ở cơ sở; đồng thời tiếp tục bố trí cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ Công đoàn cơ sở…/.

Việt Hùng

Xem thêm