Hội nhập

Bắc Giang tăng cường, mở rộng công tác đối ngoại nhân dân

Bắc Giang

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/8, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu 27 thành viên vào Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh khóa mới; ông Trần Công Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân; gắn các hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiệm vụ chính trị, đề án, dự án của tỉnh, địa phương, cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân phát động. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức; đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hoạt động nhân đạo.

Cùng đó, phát huy vai trò Ban Liên lạc người Bắc Giang ở nước ngoài, các hội đồng hương người Bắc Giang ở nước ngoài và thông qua hoạt động của các hội hữu nghị song phương trong thực hiện Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tại đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn biểu dương những kết quả tích cực mà Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị: Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng quảng bá về văn hóa của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước mà tỉnh Bắc Giang có hội hữu nghị song phương; gắn kết hoạt động của Liên hiệp với hoạt động đối ngoại chung của tỉnh; tạo sự thống nhất, tăng hiệu quả và sức lan tỏa.

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Liên hiệp phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tỉnh nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; từ đó huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý phục vụ công tác giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, nhân đạo...

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, góp phần tăng cường, mở rộng công tác đối ngoại nhân dân và phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh khóa mới. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tỉnh tuyên truyền Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025 với 8 lĩnh vực ưu tiên. Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Bắc Giang, Liên hiệp đã phát huy vai trò cầu nối, vận động các nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền phòng, chống dịch. Đơn cử như Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc vận động các chi hội, hội viên ủng hộ gần 400 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa cho Ủy ban MTTQ tỉnh và các khu cách ly trong tỉnh; Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng.../.

Đồng Thúy

Xem thêm