Sức khỏe

Bắc Giang tập trung phát triển hệ thống y tế dự phòng

Bắc Giang

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác y tế dự phòng của Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phòng xét nghiệm Sinh hóa - Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Bắc Giang được đầu tư trang thiết bị hiện đại. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 5/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, công tác y tế dự phòng của Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng của Bắc Giang đã tăng mạnh so với giai đoạn trước với nhiều nguồn đầu tư khác nhau. Nhiều trang thiết bị mới, hiện đại được mua sắm, phục vụ cho công tác y tế dự phòng, tạo chuyển biến về năng lực dự báo, cảnh báo sớm, giám sát, phát hiện các dịch bệnh truyền nhiễm, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Tỉnh tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp; cải thiện chất lượng các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe (môi trường, dinh dưỡng, thực phẩm, nước sinh hoạt…).

Mạng lưới tiêm chủng ngày càng mở rộng, tỷ lệ tiêm chủng COVID-19, tiêm chủng mở rộng đạt cao; duy trì kết quả loại trừ bệnh sốt rét; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt cao. Hệ thống xét nghiệm được mở rộng, nâng cao công suất từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Số lượng bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm được quản lý, điều trị tăng năm sau cao hơn năm trước.

Hiện nay, Bắc Giang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khối nhà Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị khởi công dự án đầu tư xây mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bắc Giang đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 22 trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Bên cạnh ngân sách tỉnh và Trung ương cấp, trong 2 năm qua, UBND các huyện, thành phố ở tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí trên 136 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế tại địa phương.

Tỉnh Bắc Giang đã đầu tư kinh phí mua sắm hệ thống máy xét nghiệm các thông số chất lượng nước sạch, thực hiện xét nghiệm 100% các thông số chất lượng nước sạch tại tỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Y tế xây dựng đề án cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2023-2025, với tổng kinh phí 1.177,6 tỷ đồng, trong đó chi cho cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất 165,6 tỷ đồng; cho mua sắm trang thiết bị 1.012 tỷ đồng (dự kiến trong tháng 4/2023 phê duyệt).

Tỉnh Bắc Giang đã duy trì công tác tiêm chủng đảm bảo chất lượng và hiệu quả tại 100% các xã, phường, thị trấn và 46 phòng tiêm chủng dịch vụ. Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 96%; toàn tỉnh đã tiêm được trên 5,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, kết quả giám sát bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 18 loại bệnh truyền nhiễm trong các năm 2021, 2022, trong đó, có sự gia tăng đột biến số mắc COVID-19. Năm 2022, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh gia tăng so với giai đoạn 5 năm gần đây, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, tại các huyện Yên Thế, Lục Ngạn và Lục Nam đã phát hiện 3 trường hợp tử vong do bệnh dại.

* Phát triển hệ thống y tế dự phòng đủ khả năng dự báo, kiểm soát bệnh

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng tại địa phương. Bắc Giang tập trung phát triển hệ thống y tế dự phòng đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, bệnh truyền qua thực phẩm. Địa phương nâng cao kỹ năng đáp ứng tình huống y tế khẩn cấp cho đội ngũ nhân viên y tế; chuẩn bị sẵn sàng, chủ động đối mặt với những mối đe đọa an ninh y tế trong tương lai. Cùng với đó, nâng cao năng lực xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch; duy trì các kết quả đạt được của chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số; củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng; tăng số lượng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 theo lộ trình...

Thời gian tới, Bắc Giang chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tỉnh khuyến khích các cơ sở y tế xây dựng chế độ, chính sách của đơn vị để thu hút, hỗ trợ cá nhân làm việc lâu dài tại bộ phận dự phòng, bộ phận dân số và y tế xã. Tỉnh quan tâm nâng cao điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ y tế dự phòng; tiếp tục củng cố mạng lưới, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ cho 100% nhân viên y tế thôn, bản.

Tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; triển khai có hiệu quả trung tâm điều hành công nghệ thông tin ngành y tế; triển khai có hiệu quả hồ sơ quản lý sức khỏe người dân. Tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tích cực tham gia phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh và vệ sinh./.

Việt Hùng

Xem thêm