An sinh

Bắc Ninh đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Bắc Ninh

Hội nông dân chủ động tham mưu về cơ chế chính sách, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kết nối tiêu thụ nông sản, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân.

Mô hình VAC của chị Nguyễn Thị Dư, xã Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sau khi được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. (Ảnh Thanh Thương/TTXVN)

TTXVN 10/12 - Nhiều mô hình kinh tế điển hình đã xuất hiện, tạo hướng đi mới cho nông dân địa phương từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững" tại tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Đào Duy Hữu cho biết, để khuyến khích nông dân đẩy mạnh phong trào này, Hội chủ động tham mưu về cơ chế chính sách, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kết nối tiêu thụ nông sản, nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân… Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. Họ đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, giá trị cao; đầu tư mở rộng sản xuất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; trực tiếp cung ứng hơn 9.000 tấn phân bón, chế phẩm sinh học theo phương thức trả chậm; tổ chức hơn 2.500 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tổng vốn hỗ trợ nông dân Bắc Ninh đạt hơn 114 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018-2023, Bắc Ninh có hơn 465.000 lượt nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét Hội đã công nhận gần 400.000 lượt hộ; 6 nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, 4 nông dân được trao tặng danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”, một hợp tác xã được công nhận danh hiệu “hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc”./.

TTXVN

Xem thêm