An sinh

Không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công, bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các thủ tục hành chính lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục của ngành Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: CTV)

Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. Qua đó, bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các thủ tục hành chính lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Vì vậy, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

“Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không còn thủ tục hành chính nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Ngành cũng đã hoàn thành việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai, thực hiện”, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý Bảo hiểm xã hội các địa phương chấp hành nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành; đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

Việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

1. Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 1796/CNTT-PM ngày 19/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID) theo hướng dẫn tại Công văn số 2048/bảo hiểm xã hội-VP ngày 05/7/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (trường hợp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip).

Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với thủ tục hành chính có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng) thì chỉ yêu cầu các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành; xác thực danh tính cá nhân để giải quyết đúng người, đúng quy định./.

PV

Xem thêm