An sinh

Năm 2023: Bắc Ninh đạt và vượt 9/17 chỉ tiêu kế hoạch năm

Năm 2023, Bắc Ninh có 6/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, 3/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 8/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch.

ttxvn

Tin liên quan

Xem thêm