Xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội

Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về ban hành các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/3, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023 chủ đề "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội về trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội và chính sách về dịch vụ xã hội cơ bản đối với người thụ hưởng".

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về ban hành các chính sách an sinh xã hội. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù về an sinh xã hội góp phần cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó có các chính sách về bảo trợ xã hội; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi; hỗ trợ người nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Tỉnh quan tâm triển khai các dịch vụ xã hội cơ bản về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phổ cập giáo dục, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn…Nhiều dịch vụ ưu việt và thuộc tốp đầu cả nước.

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo các năm; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng; việc giải quyết, chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, thuận lợi, đúng chế độ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhận thức của người lao động và nhân dân được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc ban hành, triển khai chính sách an sinh xã hội về trợ giúp, bảo trợ và dịch vụ xã hội cơ bản còn bộc lộ hạn chế, như: Người hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng đời sống còn khó khăn do mức trợ cấp thấp; công tác trợ giúp đột xuất có phạm vi hẹp, huy động nguồn lực xã hội khó khăn, điều phối còn bất cập…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả chính sách của Trung ương, của HĐND tỉnh liên quan đến trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội và chính sách về dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh; công tác tổ chức triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách của Trung ương, của tỉnh, giải pháp phát triển, mở rộng các đối tượng hỗ trợ; giải pháp nâng cao chất lượng trong việc xây dựng, ban hành chính sách...

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành Nguyễn Xuân Đương cho biết, công tác an sinh xã hội tại địa phương đang chuyển dần hướng tiếp cận mới, hiện đại của trợ giúp xã hội, coi việc đầu tư trợ giúp xã hội là đầu tư cho phát triển và giải quyết vấn đề công bằng xã hội. Trợ giúp xã hội chuyển từ quan điểm nhân đạo sang hướng tiếp cận dựa trên quyền, lấy con người là trung tâm, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời.

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội về trợ giúp, bảo trợ xã hội và chính sách về dịch vụ xã hội cơ bản đối với đối tượng thụ hưởng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành đề nghị, tăng cường phối hợp quản lý giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong cung cấp dịch vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường tài chính và hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo nguồn tài chính đủ để đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng... Song song với đó, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đánh giá hiệu quả và đưa ra biện pháp khắc phục khi cần thiết.

Chia sẻ giải pháp thực hiện chính sách đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và người yếu thế trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Tình đề xuất cần tăng cường truyền thông để cả hệ thống chính trị, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc làm, chung tay thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng này. Bên cạnh đó, tỉnh huy động sự đóng góp của toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng với ngân sách nhà nước bố trí nguồn lực hợp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.../.

Thanh Thương

Xem thêm