An sinh

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo ở tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

Sau hai năm triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động trên 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng (trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023. (Ảnh): TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 29/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (Đề án 308), giai đoạn 2021 – 2025.

Sau hai năm triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động trên 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn. Trong đó, Đề án hoàn thành xoá 56 nhà ở tạm, dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 1.377 hộ nghèo tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới; hỗ trợ xoá nhà ở tạm, dột nát cho 140 hộ nghèo từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Theo Đề án, mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ không quá 25 triệu đồng. Riêng hộ nghèo thuộc diện chính sách được hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới và 40 triệu đồng để sửa chữa nhà dột nát.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hưng Vượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh rà soát, cập nhật, bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh sách hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa; tránh bỏ sót, trùng lặp danh sách hỗ trợ và đảm bảo đúng đối tượng, ưu tiên các hộ có tên trong danh sách Đề án 308, quan tâm đến đối tượng hộ nghèo là người có công, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; hộ nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới; là di dân tái định cư Thuỷ điện Tuyên Quang.

Các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố phải chủ động vận động nguồn lực để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; trong đó tập trung phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, nguồn lực vay tín dụng... góp phần thực hiện hiệu quả đề án, đảm bảo lộ trình, tiến độ, kế hoạch đề ra theo từng năm và cả giai đoạn. Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận có sự phân công tổ chức, cán bộ, công chức phụ trách theo dõi, giúp đỡ đến xã, khu dân cư và hộ gia đình để kịp thời nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện Đề án 308, để tạo phong trào, lan toả sâu rộng trong nhân dân; tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, giúp hộ nghèo thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ gia đình về việc triển khai xây dựng nhà ở, chỉ khi được phân bổ nguồn kinh phí mới tiến hành xây dựng, vì nguồn lực để thực hiện Đề án là nguồn kinh phí huy động, vận động…

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023./.

PV

Xem thêm