Xây dựng Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư: Tiếp thêm sức mạnh cho mục tiêu phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh

Bài viết đã thể hiện được Đảng ta đã cùng trải qua nhiều giai đoạn phát triển của thế giới và nhân loại. Từ đó, Đảng đã xác định đúng mục tiêu của từng giai đoạn và lãnh đạo đất nước phát triển phù hợp với từng thời kỳ phát triển của thế giới.

Bài viết của Tổng Bí thư đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

TTXVN - Suốt 94 năm qua, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Theo ý kiến của nhiều nhà khoa học, đảng viên, bài viết của Tổng Bí thư đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và Kiểm tra, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, bài viết thể hiện toàn bộ thành tựu vượt bậc do Đảng lãnh đạo đất nước đạt được. Với văn phong ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, bài viết đảm bảo chuyển tải đầy đủ nội dung mà đồng chí Tổng Bí thư muốn gửi gắm. Ngay từ phần mở đầu, bài viết đã thể hiện được Đảng ta đã cùng trải qua nhiều giai đoạn phát triển của thế giới và nhân loại. Từ đó, Đảng đã xác định đúng mục tiêu của từng giai đoạn và lãnh đạo đất nước phát triển phù hợp với từng thời kỳ phát triển của thế giới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Quý Quỳnh cho rằng, bài viết đã xác định những khó khăn, thách thức mà Đảng ta phải đối mặt; những thời cơ phải nắm bắt; nhiệm vụ trọng tâm, chính, cốt yếu; nhiệm vụ thường xuyên liên tục và yêu cầu cần phải quyết tâm, thực hiện tốt hơn nữa từ Trung ương tới từng tổ chức Đảng, Đảng viên và toàn dân để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đưa nước ta ngày càng phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra 886 của Bộ Chính trị với Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra (Ảnh: nguồn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Để hoàn thành mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Quý Quỳnh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát triển nhanh, bền vững; vận dụng vào thực tiễn hoạt động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, mỗi đảng viên tích cực chủ động nắm bắt thời cơ, vận hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để triển khai có hiệu quả những nội dung đồng chí Tổng Bí thư nêu trong bài viết: "Triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030. Đặc biệt là, cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được " và "Đảng cần tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Trong đó, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội…", thiết nghĩ mỗi đồng chí đảng viên luôn phải thấm nhuần tư tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm kỷ cương, liêm chính; sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực của mình; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vì lợi ích của tập thể của nhân dân và của đất nước; với vị trò vị trí của mình luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên lan tỏa tinh thần này đến thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp từ đó tạo một sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Là đảng viên hiện đang công tác tại Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tiến sỹ Trần Quang Đẩu nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của một đảng viên với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân. Bản thân Tiến sỹ Trần Quang Đẩu thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực mọi phong trào ở cơ quan, đơn vị.

Theo Tiến sỹ Trần Quang Đẩu, bài viết của Tổng Bí thư gồm 3 phần chính đã khái quát quá trình Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường 94 năm qua, Đảng ta luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, xác định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc.

Nghiên cứu bài viết, Tiến sỹ Trần Quang Đẩu tâm đắc với phần 3: "Tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta"; cho rằng, nội dung này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết sâu sắc. Phần này không những nêu một số chủ trương, định hướng lớn, vấn đề bao quát, tổng thể, toàn diện, hội nhập mà còn nêu những nội dung rất cụ thể, chi tiết, yêu cầu về kỷ cương, đạo đức, trí tuệ của mỗi tổ chức, cá nhân Đảng viên và từng người dân.

Đợt kỷ niệm thành lập Đảng năm nay trùng với dịp mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tiến sỹ Trần Quang Đẩu mong muốn bài viết của Tổng Bí thư sẽ lan tỏa và in dấu sâu đậm trong tâm trí mỗi cán bộ đảng viên, cá nhân, tổ chức về trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, lịch sử vẻ vang của dân tộc, quê hương, đất nước anh hùng; góp phần thực hiện thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

Diệu Thúy

Tin liên quan

Xem thêm