Xây dựng Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh

Hải Phòng

Doanh nhân, luật sư, đảng viên Phạm Hồng Điệp (Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng) cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 94 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng.

Hải Phòng mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

TTXVN - Bài viết của Tổng Bí thư nhân lên niềm tự hào về Đảng quang vinh và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, phồn vinh; vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế... Đây là nhận định của nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Cảng sau khi đọc bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

* Tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Ông Đỗ Quang Hưng rất đỗi tự hào tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đọc bài viết của Tổng Bí thư, ông Đỗ Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, thành viên Hội đồng thành viên, đại diện quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như tầm quan trọng, sự cần thiết phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Theo ông Đỗ Quang Hưng, từng phần của bài viết giúp ông hệ thống lại, với sự nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm mà Đảng ta, đất nước, dân tộc ta đã đạt được qua các chặng đường lịch sử. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo - cầm quyền của Đảng; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Đỗ Quang Hưng cho biết phát triển tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp không ít khó khăn như cơ sở vật chất, phương tiện làm việc thiếu thốn, không có cán bộ chuyên trách, chỉ sinh hoạt chi bộ và hoạt động khác ngoài giờ làm việc và buổi tối... Tuy nhiên, với cách làm khác biệt trong việc vận động tuyên truyền, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng cần phải phát triển và củng cố. Cần phải phát triển thêm thành phần công nhân", đến nay, Đảng bộ Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Đảng bộ Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng được thành lập tháng 4/2022 với 19 Chi bộ trực thuộc và 165 đảng viên. 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thuộc doanh nghiệp FDI. Sau gần 2 năm thành lập, Đảng bộ đã phát triển được 22 Chi bộ và 252 đảng viên. Để đạt chỉ tiêu này, Đảng bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời động viên công nhân lao động tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các quần chúng ưu tú được tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, địa điểm tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đổi mới phương thức tuyên truyền vận động người lao động như sinh hoạt liên chi bộ, sinh hoạt ngoại khóa, từ đó lan tỏa được hình ảnh của Đảng, là cơ sở để các Chi bộ vận động người lao động ưu tú vào Đảng.

Ông Đỗ Quang Hưng cho rằng, ở doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng, ở đó người lao động là đảng viên thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, không chỉ xây dựng đất nước, thành phố phát triển mà còn cho nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp thấy sự khác biệt giữa người đảng viên và lao động khác, luôn ý thức đồng hành xây dựng doanh nghiệp phát triển, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư.

*Trách nhiệm góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Đảng

Đảng viên Hoàng Thị Thúy Nga thêm vững tin vào sức mạnh vai trò lãnh đạo của đảng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đảng viên Hoàng Thị Thúy Nga, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, cho biết, sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, bà thêm vững tin vào sức mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo bà Nga, từ mùa Xuân năm 1930 đến nay là cả một hành trình không ngừng nghỉ, Đảng ta đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ vững vàng, lên tầm cao mới. Trong hành trình đó, Đảng thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn, tự làm mới chính mình, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được thử thách và khẳng định. Đảng kiên định mục tiêu cách mạng, giữ vững tinh thần tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới. Nền kinh tế phát triển và tăng trưởng liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt 40 năm qua với mức tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (khoảng 7.500 USD)… "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"…

Từ những thành tựu to lớn trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới vừa qua của dân tộc đã tạo nền tảng, tiền đề vững chắc cho Đại hội XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đảng đã xây dựng lộ trình, đích đến thông qua những bước đi được dự liệu một cách khoa học, rõ ràng như: phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; qua cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để làm trong sạch bộ máy, giữ vững niềm tin nhân dân đối với Đảng…

"Để hiện thực hóa được mục tiêu, rất cần sự cố gắng nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân. Mỗi chúng ta đều phải nỗ lực hết sức mình, thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ để góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Đảng, cũng là mong ước của toàn thể nhân dân", đảng viên Hoàng Thị Thúy Nga cho biết.

*Thấm nhuần tư tưởng

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp cho rằng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tin yêu hơn vào sự lãnh đạo của Đảng nguyện cống hiến nhiều hơn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Doanh nhân, luật sư, đảng viên Phạm Hồng Điệp (Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng) cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật 94 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng. Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện... Đất nước thống nhất, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng lại tiếp tục được thử thách với một chặng đường gần nửa thế kỷ không kém phần cam go, khắc nghiệt; nhất là khi thành trì của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô tan rã và sụp đổ; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã không còn tiền lệ. Một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với đường lối độc lập, sáng tạo, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới ngày càng toàn diện và sâu sắc, đưa đất nước vượt qua những thách thức, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Với thành phố Hải Phòng, ông Phạm Hồng Điệp nhắc lại khẳng định của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu: Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng tự hào về truyền thống của Đảng bộ thành phố. Xuyên suốt giai đoạn lịch sử các mạng, Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống đi đầu, anh dũng, kiên cường, sáng tạo... Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với truyền thống năng động, sáng tạo, Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, cũng như về trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội; ngày càng xứng đáng với vai trò, vị thế của một trung tâm kết nối, liên kết vùng; động lực tăng trưởng của vùng và cả nước; từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Với giới doanh nhân, ông Phạm Hồng Điệp cho rằng, doanh nhân Việt Nam đã và đang bám sát các định hướng, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, vững vàng hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam lấy tiêu chí không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế làm giá trị cốt lõi để phát triển, đó là định hướng phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam. Doanh nhân Việt Nam lấy đổi mới sáng tạo làm bước phát triển đột phá, lấy kỷ cương phép nước làm nền tảng đảm bảo sự an toàn cho các doanh nghiệp...

"Thấm nhuần tư tưởng, nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, doanh nhân Việt Nam sẽ tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sẽ cống hiến nhiều hơn cho đất nước, dân tộc phồn vinh, cho ấm no hạnh phúc của các tầng lớp nhân dân và đó là cơn gió mát đem luồng vượng khí cho Việt Nam phồn thịnh tươi đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.", ông Phạm Hồng Điệp chia sẻ./.

Đoàn Minh Huệ

Tin liên quan

Xem thêm