Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Chiều 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Tại buổi Họp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong đó, ba trọng tâm là học tập, nêu gương và làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quy định về nêu gương của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2024, năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng, chúng ta cần phải phát huy thật tốt những thành tựu, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại buổi họp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm của Đảng và nêu rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương Đảng, những năm qua, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên, công tác dân vận, công tác phát triển Đảng được quan tâm, phát triển…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các cá nhân. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp này, 4 đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm