Văn hóa

Đợt phim Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 3-16/2

Đợt tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trong phạm vi cả nước từ ngày 3-16/2/2024.

TTXVN - Ngày 11/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định tổ chức Đợt tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trong phạm vi cả nước từ ngày 3-16/2/2024.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện ảnh gồm: Hãng Phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn HDA Phim, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trong phạm vi cả nước.

Các phim được chọn chiếu trong đợt phim lần này gồm: Phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Các phim tài liệu “Hà Nội, Thủ đô văn hiến” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn HDA Phim sản xuất; “Đường đến WTO” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Các bộ phim hoạt hình “Khoảng trời mơ ước” và “Đinh Tiên Hoàng đế” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức in các bộ phim gửi tới các đơn vị điện ảnh trên cả nước để chiếu phục vụ công chúng trong tuần phim./.


Phương Hà

Xem thêm