Xây dựng Đảng

Chú trọng phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên

Cần Thơ

Hơn 30 tham luận đã đề cập đến thực trạng, phân tích nguyên nhân; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên.

Đại diện một trường Đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ nêu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/1, Tọa đàm “Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp” đã được tổ chức.Ngày 28/1, Tọa đàm “Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp” đã được tổ chức.

Tọa đàm nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn của thành phố về giá trị, ý nghĩa của công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên; đồng thời, tạo động lực tích cực cho học sinh, sinh viên phấn đấu rèn luyện kết nạp đảng.

Hơn 30 tham luận từ nhiều tổ chức đảng, đoàn thanh niên và cá nhân trên địa bàn Cần Thơ quan đã đề cập đến thực trạng và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời đề xuất những giải pháp để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh, sinh viên.

Các ý kiến đều xác định, việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ nguồn đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Đặc biệt, vai trò tham mưu của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ngày càng được nâng lên, qua đó, tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác phát triển đảng viên mới, bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng.

Kết luận Tọa đàm, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lâm Văn Tân nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng và Đoàn Thanh niên các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong đoàn viên, hội viên là học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa công tác phát triển đảng viên mới. Các đơn vị cần tập trung thực hiện việc khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ và hằng năm; tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên tích cực phấn đấu, rèn luyện vào Đảng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực; phát động các hoạt động, phong trào phù hợp với đoàn viên là học sinh, sinh viên nhằm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu giúp cấp ủy trong bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 70.300 đoàn viên là học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 61,1% trong tổng số đoàn viên. Tuy vậy, số lượng đảng viên trong nhóm này chỉ có 1.468 đồng chí, chiếm 2,08% (trong tổng số đoàn viên là học sinh, sinh viên), đây là tỷ lệ thấp nhất trong các khối trực thuộc Đoàn bộ thành phố.

Tọa đàm nhận định công tác phát triển đảng từ đoàn viên là học sinh, sinh viên tại Cần Thơ vẫn chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều ở các địa phương, đơn vị. Nhóm đối tượng này cần nhận thêm sự quan tâm, định hướng đúng đắn từ cấp ủy các cấp, từ tổ chức Đoàn, Hội và nhà trường, qua đó, tạo nguồn dự bị dồi dào về nhân lực và trí tuệ cho sự phát triển của thành phố./.

Trung Kiên

Xem thêm