Thực thi chính sách

Bến Tre: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bến Tre

Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất), thông qua một số nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu bế mạc Kỳ họp.(Ảnh: Công Trí/TTXVN)

(TTXVN)- Sáng 7/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất), thông qua một số nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bến Tre đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung; nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnhtrong năm 2023; nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Bàn, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do chuyển công tác và ông Ngô Văn Tán, nguyên Giám đốc Sở Y tế do nghỉ hưu. Đồng thời, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Oanh, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để Nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao. 

Đặc biệt, UBND tỉnh sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa, đổi mới, phát triển các quy hoạch chiến lược của giai đoạn trước và các yếu tố mới, cơ hội mới, các định hướng, chiến lược của tỉnh trong tổng thể định hướng phát triển quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng./.

Công Trí

Xem thêm