Thời sự

Hà Nội: Sở Y tế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Hà Nội

Sở Y tế sẽ tiếp nhận kiến nghị về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức.

TTXVN - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định về quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Theo đó, Sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại trụ sở làm việc, số 4 Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình; số điện thoại: 0239985768; gmail: vanthu_soyte@hanoi.gov.vn.

Cụ thể, Sở Y tế sẽ tiếp nhận các nội dung phản ánh kiến nghị về những vướng mắc trong thực hiện quy định hiện hành do hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Y tế như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ, chính xác về thủ tục hành chính; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở cũng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, hoặc những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính. Đơn vị tiếp nhận những ý kiến góp ý, đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị hoặc sáng kiến ban hành quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống người dân; phản ánh, kiến nghị trong khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được thực hiện.

Công dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản, qua điện thoại hoặc bằng phiếu lấy ý kiến thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và thông báo rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc thư điện tử khi cần liên hệ). Thời gian xử lý phản ánh, kiến nghị sẽ tùy thuộc vào sự phức tạp của từng phản ánh, kiến nghị cụ thể. Văn phòng Sở Y tế là cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và chuyển các phòng chuyên môn, đơn vị xác minh, xử lý.

Sở Y tế không tiếp nhận các khiếu nại về giải quyết thủ tục hành chính; đề nghị xem xét lại quy định hiện hành, hành vi hành chính trái pháp luật; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước về y tế.

Các nội dung khác liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính không được quy định trong quy chế này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính./.

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm