Xây dựng Đảng

Biểu dương mô hình, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cần Thơ

Những tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị lần này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên, cộng đồng để có thêm nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc những năm tiếp theo.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Chiều 7/9, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong phối hợp triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dưới sự giáo dục và định hướng của tổ chức Đoàn, thanh niên đã và đang phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ. Đoàn Thanh niên tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ như: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật…

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, lực lượng Công an cùng Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường phối hợp trong tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự nói chung, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên không gian mạng.

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nêu những thách thức của thanh niên trong bối cảnh hiện nay, trong đó, vấn đề an ninh mạng đang ngày càng tác động mạnh mẽ trong giới trẻ. Thực tiễn đó đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, Hội cần nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương Đoàn trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên. Mỗi người trẻ phải quyết tâm thực hiện phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nêu cao tinh thần “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” và tích cực đẩy lùi các thông tin tiêu cực. Các tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tại các địa phương để tăng cường tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn, những tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị lần này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên, cộng đồng để có thêm nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc những năm tiếp theo.

Với sự định hướng của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn, tuổi trẻ cả nước triển khai chặt chẽ nhiều hoạt động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một số kết quả nổi bật gồm: Xây dựng gần 19.400 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện; tổ chức hơn 20.000 Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật; thành lập và duy trì hơn 16.800 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với hơn 65.000 bạn trẻ tham gia.

Dịp này, 32 tập thể, 32 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023 đã được tặng Bằng khen của Bộ Công an./.

Trung Kiên

Xem thêm