Xây dựng Đảng

Khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Bình Thuận

Bình Thuận

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/9, Đoàn khảo sát do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Tỉnh ủy Bình Thuận.

Xác định việc triển khai đúng theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả lĩnh vực xây dựng Đảng và phù hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, khắc phục điểm yếu, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến công tác đảng viên và quản lý đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực. Từ năm 2011 đến tháng 6/2023, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 21.910 đảng viên. Song song đó, các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được chú trọng, quan tâm thường xuyên.

Từ năm 2011 đến tháng 3/2023, cấp ủy các cấp kiểm tra 15.198 lượt tổ chức Đảng và 24.881 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4.750 lượt tổ chức Đảng và 11.359 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 44 tổ chức Đảng, 1.864 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận được tiếp tục đổi mới và đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng đổi mới thiết thực, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời cụ thể hóa những nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt đến tất cả đảng viên, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, không để xảy ra tình trạng vi phạm nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác trao đổi nhiều vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng, tập trung vào nội dung liên quan đến quyền và nhiệm vụ của đảng viên; công tác kết nạp, nâng cao chất lượng đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên. Cơ cấu, các nguyên tắc tập trung dân chủ và bầu cử trong Đảng…

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị, kinh nghiệm thực tiễn, kết quả trong chỉ đạo và tổ chức thi hành Điều lệ Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Đoàn sẽ tiếp thu, ghi nhận những mặt đạt được, khó khăn, vướng mắc, các ý kiến đóng góp và tiếp tục tham mưu nội dung cần điều chỉnh, bổ sung vào Điều lệ Đảng phù hợp tình hình thực tiễn./.

Nguyễn Thanh

Xem thêm