Xây dựng Đảng

Tỉnh ủy Quảng Ngãi quán triệt các quy định quan trọng của Trung ương

Quảng Ngãi

Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ và quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể, lực lượng vũ trang

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

TTXVN - Ngày 31/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ và quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể, lực lượng vũ trang.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Huy (sinh năm 1966). Với kết quả 48/48 phiếu (đạt 100% số phiếu bầu), ông Lê Văn Huy được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trước đó, ngày 18/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1176-QĐ/TU về việc ông Lê Văn Huy thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu sắc.

Đồng thời, quán triệt Quy định số 1167-QĐ/TU ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm xử lý đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Công văn số 1750-CV/TU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy, Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, ban hành công văn triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ ngành Kiểm Tra Đảng, chỉ đạo rà soát tổng hợp danh sách cán bộ ủy ban kiểm tra cấp huyện đủ tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển theo Quy định; thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác tại các ngành, các cấp và ngược lại để đào tạo, rèn luyện. Công tác rà soát, điều động luân chuyển được thực hiện theo đúng quy trình, quy định./.

Phạm Cường

Xem thêm