Xây dựng Đảng

Biểu dương những điển hình học tập và làm theo Bác

Lai Châu

Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần được tháo gỡ, chia sẻ, nhân rộng và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024. 
Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu tỉnh kết hợp trực tuyến tới 139 điểm cầu với trên 4.260 đại biểu tham dự.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều sáng tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nổi bật, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023, chuyên đề năm 2024 gắn với Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa với 4.585 hội nghị/258.833 lượt người tham dự; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 95,2%, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên đạt 97,5%.

Tại Hội nghị, các địa phương, đơn vị có nhiều tham luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần được tháo gỡ, chia sẻ, nhân rộng và lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Cũng hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, bền bỉ, trở thành nhu cầu văn hóa của mỗi người, cơ quan, đơn vị, từ gia đình tới nhà trường và toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hàng năm; kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, lan tỏa các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm...

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 35 cá nhân và 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024./.

Nguyễn Oanh

Tin liên quan

Xem thêm