Xây dựng Đảng

Tuyên dương 154 tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác

TP. Hồ Chí Minh

Quá trình triển khai Kết luận 01 đã xuất hiện nhiều hoạt động phong phú, mô hình sáng tạo trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các hoạt động xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp - an toàn; an sinh xã hội....

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình làm theo lời Bác.
Ảnh: Nguyễn Xuân Khu- TTXVN

52 tập thể và 102 cá nhân tiêu biểu thuộc hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Kết luận 01) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 16/5.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài; ngày càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Hoạt động đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng thấm sâu trong suy nghĩ, hành động của mỗi đoàn viên, hội viên và người dân thành phố bằng những việc làm giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình, thầm lặng mà cao cả.

Bà Trần Kim Yến nhấn mạnh, phát huy kết quả tích cực trong triển khai Kết luận 01 giai đoạn 2021-2024, trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố, cùng các tổ chức thành viên tiếp tục nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Bác; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

Bên cạnh đó, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; nghiên cứu, tìm tòi, phát huy tính sáng tạo, đúc kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới nhằm không ngừng đổi mới và đa dạng hóa việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 01, giai đoạn 2021-2024, ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 trong hệ thống MTTQ Thành phố cho thấy công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai sâu rộng trên địa bàn Thành phố thực hiện bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, giúp phong trào lan tỏa, đi vào thực chất.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2024. 
Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Việc triển khai Kết luận 01 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, học tập trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều cách làm hay, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trong cộng đồng dân cư và trên không gian mạng được các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng.

Quá trình triển khai Kết luận 01 đã xuất hiện nhiều hoạt động phong phú, mô hình sáng tạo trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các hoạt động xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp - an toàn; an sinh xã hội; phòng, chống các loại tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm; hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương, khen thưởng 52 tập thể, 102 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong triển khai Kết luận 01 giai đoạn 2021-2024./.

Nguyễn Xuân Khu

Tin liên quan

Xem thêm