An sinh

Gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động

Vĩnh Long

Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể và cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

TTXVN - Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hồ Văn Huân đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nội dung chuyên đề năm 2024 “Về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể và cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, toàn tỉnh có 868 tập thể xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung chuyên đề vào chương trình, kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị; có 1.772 cán bộ Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư xây dựng Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp, với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Kết quả trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 58 tỷ đồng, đạt 205,5%; xây dựng mới 1.021 Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở; thực hiện các chương trình an sinh xã hội với trị giá ước đạt hơn 600 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát được 268/242 nội dung và tổ chức hội nghị phản biện xã hội được 242/234 dự thảo văn bản.

Qua triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân như mô hình “Trồng lan, trồng hoa, kiểng phát triển kinh tế gia đình” của thành phố Vĩnh Long; mô hình “Vận động phật tử trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu vực chùa và nơi sinh sống” của chùa Long Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ; mô hình “Vận động sức dân xây dựng đường giao thông nông thôn” tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít; mô hình “Căn nhà mơ ước hỗ trợ quà cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn” của xã Đoàn Trung An, huyện Vũng Liêm.../.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm