Xây dựng Đảng

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy An Giang

An Giang

Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc. 
Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Thực hiện kế hoạch công tác, sáng 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV; trong đó tập trung đánh giá khái quát về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh An Giang; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.
 Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc đưa An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực trở thành địa phương dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước. Hiện nay, sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện; nông thôn từng bước được đổi mới. Nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh (2020 - 2025), mức tăng GRDP của tỉnh đạt bình quân 5,08% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước) trong điều kiện ảnh hưởng của COVID-19. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, địa phương gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm đặc biệt, triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh; đồng thời, gợi mở một số vấn đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Địa phương tập trung phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phấn đấu đến đến năm 2030 An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cũng ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Đặng Công Mạo

Xem thêm