Xây dựng Đảng

Long An: Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra

Long An

Các cấp ủy tỉnh Long An đã chủ động xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp đảng theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

TTXVN - Thời gian qua, Tỉnh ủy Long An luôn quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên. Từ đó, số lượng lẫn chất lượng đảng viên không ngừng được nâng cao. Để hiểu rõ hơn, phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, về vấn đề này.

* Phóng viên: Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được xác định tại Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ tỉnh Long An. Thời gian qua, công tác này đã được tỉnh thực hiện ra sao, thưa ông?

* Ông Nguyễn Thanh Hải: Đảng bộ tỉnh Long An có 19 đảng bộ trực thuộc, gồm 15 đảng bộ cấp huyện; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng) và Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 908 tổ chức cơ sở đảng, với 52.439 đảng viên.

Nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, với quan điểm xác định đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đaọ, thực hiện công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú trên các lĩnh vực để xem xét, kết nạp đảng theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Hải (ngoài cùng bên phải), học sinh lớp 12 Trường THCS- THPT Long Cang (huyện Cần Đước) trong 1 buổi họp Chi bộ cùng các đảng viên là giáo viên.
Ảnh: TTXVN phát

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp 6.300 đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.311 đảng viên, đạt tỷ lệ 100,2% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt khoảng 3,2% tổng số đảng viên (theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là đạt từ 3-4%).

* Phóng viên: Ông có đánh giá như thế nào về công tác tạo nguồn kết nạp đảng thời gian qua tại Đảng bộ tỉnh, nhất là về chất lượng đảng viên hiện nay?

* Ông Nguyễn Thanh Hải: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ cơ sở được quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước theo phương châm “ở đâu có quần chúng nhân dân thì ở đó có đảng viên”; luôn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Quần chúng được xem xét kết nạp vào Đảng phải thật sự ưu tú, có nhiều thành tích nổi bật, được sự tín nhiệm của tổ chức, đoàn thể nơi công tác và sinh hoạt.

Hiện nay, nguồn phát triển đảng trong các cơ quan hành chính còn ít, do tinh giản biên chế, nên việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên được tập trung triển khai thực hiện ở khu dân cư, sinh viên, học sinh, nông dân, công nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, người trong tôn giáo và những nơi trọng yếu.

* Phóng viên: Xin ông cho biết việc phát triển, kết nạp đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước như thế nào?

* Ông Nguyễn Thanh Hải: Hiện nay, công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng học sinh và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn một số khó khăn nhất định (về tiêu chuẩn, điều kiện; đây là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm). Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, công tác tạo nguồn, phát triển, kết nạp đảng viên trong học sinh và doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.

Giờ đọc sách là hình thức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh ưu tú được xem xét kết nạp Đảng tại trường THCS-THPT Long Cang (huyện Cần Đước).
Ảnh: TTXVN phát

Trong đó, công tác vận động thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Chỉ thị số 22-CT/TU và Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 65 tổ chức đảng trong doanh nghiệp với 897 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã kết nạp 99 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Riêng năm 2023, thành lập mới 6 tổ chức đảng; kết nạp mới 49 đảng viên, trong đó, có 5 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Về kết nạp đảng trong lực lượng học sinh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh kết nạp 119 đảng viên là học sinh; trong năm 2023, kết nạp 54 đảng viên.

Từ nay đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng, phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nước trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó, tỉnh xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp có tính đột phá trong xây dựng, phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh.

* Phóng viên: Để công tác kết nạp đảng viên đạt về số lượng và chất lượng, theo ông, tỉnh cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như thế nào?

* Ông Nguyễn Thanh Hải: Trước hết, tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng; phải được tập trung lãnh đạo, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn, khu dân cư, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; trong lĩnh vực giáo dục và y tế; công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi…

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng thiết thực; qua đó, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Bình

Tin liên quan

Xem thêm