Xây dựng Đảng

Các doanh nghiệp Trung ương khởi sắc trong sản xuất kinh doanh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II/2024 của Đảng bộ Khối.

Quang cảnh Hội nghị. 
Ảnh: Trần Phương/TTXVN

TTXVN - Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng).

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, về kết quả công tác Quý I/2024, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Trong đó, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh việc trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đạt được kết quả khởi sắc; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách, chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho người lao động.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn cán bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Tập trung kiện toàn cấp ủy Khối và cấp ủy các đảng ủy trực thuộc đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định; quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ… để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết lãnh đạo công tác năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II/2024 của Đảng bộ Khối; báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phá triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK ngày 9/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với Tỉnh ủy Điện Biên. 
Ảnh: Trần Phương/TTXVN

Cùng ngày, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cũng tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm năm 2024 là năm diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông qua lễ ký kết, tỉnh Điện Biên có thêm động lực cũng như cơ hội để giúp cho tỉnh tăng cường hợp tác, phối hợp trong công tác quản lý, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các doanh nghiệp cũng như trong công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước.

Ông Trần Quốc Cường cũng đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương quan tâm, có chương trình, kế hoạch huy động các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Điện Biên cũng như phối hợp tổ chức, thực hiện các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải mong muốn các đảng bộ trực thuộc Khối sẽ tiếp tục quan tâm đến tiềm năng phát triển của tỉnh Điện Biên và đẩy mạnh các hoạt động về an sinh xã hội thông qua các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các chi nhánh để hỗ trợ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…trên địa bàn tỉnh./.

Trần Đình Phương

Xem thêm