Xây dựng Đảng

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk

Ngày 24/4, Đoàn kiểm tra số 4 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Tống Thị Hoài Thu/TTXVN

TTXVN - Ngày 24/4, Đoàn kiểm tra số 4 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Văn Định đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc, kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Cư M’Gar và Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng trong thời điểm hiện nay” nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về công tác này. Cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã luôn quan tâm giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, chú trọng thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ chính trị nội bộ với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra, ông Lê Hải Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ tài liệu, chủ động bố trí thời gian làm việc để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình xây dựng, phát triển và chỉnh đốn Đảng; đồng thời khẳng định, bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và ngày càng được chú trọng, quan tâm triển khai trong giai đoạn hiện nay. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tỉnh Đắk Lắk là công tác thường xuyên của Đảng. Qua đó, đánh giá các kết quả đạt được, ưu điểm, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, những hạn chế, bất cập, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Đồng thời, thông qua kiểm tra nhằm tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương, cơ quan, tổ chức trong thời gian tới...

 Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Văn Định đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra.
Ảnh: Tống Thị Hoài Thu/TTXVN

Về phía tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và nội dung kế hoạch của Đoàn kiểm tra; đề nghị các đơn vị, tổ chức đảng được kiểm tra bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Đoàn, tạo điều kiện tốt nhất để công tác kiểm tra được tiến hành thuận lợi. Qua công tác kiểm tra sẽ giúp các cấp, ngành, địa phương làm rõ hơn tình hình thực tiễn triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ, từ đó có những kiến nghị, đề xuất phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới./.

Tống Thị Hoài Thu

Xem thêm