Xây dựng Đảng

Khát vọng xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, giàu đẹp

Quảng Ninh

Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp trong thành phố Hạ Long tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, hướng đến khát vọng xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hạ Long khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.
Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

TTXVN - Ngày 20/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được tổ chức thành công. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp trong thành phố Hạ Long xác định mục tiêu thực hiên 3 đột phá, đó là phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Cùng đó, nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của MTTQ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, sự mong đợi của xã hội. Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ từ thành phố đến cơ sở gần dân, sát dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu trong các công việc của cộng đồng, không sợ khó, sợ khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại đại hội.
Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp trong thành phố đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn  kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tham gia, góp phần hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại các xã và của thành phố; xóa toàn bộ nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn. 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu đến khi đủ 18 tuổi, với tổng số tiền ủng hộ chương trình trên 12,5 tỷ đồng. 260 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, với số tiền trên 13 tỷ đồng. Hàng trăm mô hình phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2022, thành phố và 33 xã, phường được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng ghi công, công nhận địa phương hoàn thành việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp của thành phố đã vận động trên 2.000 hộ dân đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn bảo đảm tiến độ; hiến trên 30.000m2 đất mở rộng đường, xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ an sinh xã hội trị giá trên 500 tỷ đồng...

Ông Bùi Đức Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2024 - 2029 phát biểu tại đại hội.
Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Chia sẻ sự thành công về công tác Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hạ Long Bùi Đức Đoàn cho rằng, mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua phải gắn với lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền nên đã phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và các nguồn lực xã hội chung tay, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội./. 

 

Vũ Văn Đức

Xem thêm