Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Năm 2024, Đảng ủy Khối tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho khoảng 1.000 bí thư chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của chi bộ, đảng bộ trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng. 
Ảnh: TTXVN phát

TTXVN - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho gần 500 đại biểu ở các cơ quan Trung ương. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thứ hai được tổ chức trong năm 2024, nhằm tiếp tục tăng cường nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, tiếp thu, học tập và vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của công tác tư tưởng; nhấn mạnh công tác tư tưởng là “linh hồn” của mọi công tác, không chỉ thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cấp bách trước mắt mà còn cả những nhiệm vụ lâu dài của Đảng và dân tộc.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng. 
Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối. Qua đó, công tác tư tưởng Đảng bộ Khối cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong thời gian 1 ngày, dự kiến, các đại biểu được thông tin và trao đổi về 3 chuyên đề: “Nội dung công tác tư tưởng ở đảng bộ, chi bộ và việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở”; “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với chi bộ và đảng bộ cơ sở về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; “Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, đây là những vấn đề căn cốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở phải nắm vững và thực hiện thường xuyên để bản thân có tư tưởng vững vàng, thông suốt; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ xây dựng, hình thành bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, sẵn sàng đóng góp, cống hiến cho lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc; phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng. 
Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng của lớp học, đạt được mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các báo cáo viên củng cố, khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận; khái lược các quy định liên quan đến công tác tư tưởng của Đảng; hướng dẫn cụ thể nội dung nghiệp vụ; đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác tư tưởng, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, các báo cáo viên tạo điều kiện để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ.

Bên cạnh đó, các cán bộ tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Ban Tổ chức lớp học đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất; đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định để lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao. Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ tin tưởng, lớp học sẽ thu được nhiều kết quả, đáp ứng được yêu cầu của các đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối.

Năm 2024, Đảng ủy Khối tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho khoảng 1.000 bí thư chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của chi bộ, đảng bộ trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối./.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm