Xây dựng Đảng

Vĩnh Long phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vĩnh Long

Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Tỉnh ủy Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024.

Đại biểu phát biểu tại Lễ phát động. 
Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

TTXVN - Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Tỉnh ủy Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024.

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Chủ đề của các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích những tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những tác phẩm mang tính “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang phát biểu tại Lễ phát động.
Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc các loại hình như: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Cuộc thi nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi kể từ khi phát động đến hết ngày 25/6/2024.

Ban tổ chức sẽ trao các giải A, B, C và Khuyến khích cho mỗi loại hình: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Ngoài ra, cuộc thi còn có 7 giải thưởng tập thể do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia dự thi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị các cấp ủy, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi, qua đó động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Thông qua cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội; đồng thời lựa chọn tác phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng để tham gia cuộc thi ở cấp trung ương.

Quang cảnh lễ Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long.
Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm