Pháp luật

Bộ Công an tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật

Bộ Công an là một trong những bộ, ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế.

TTXVN - Theo lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an cho biết, về kết quả thực hiện Ngày Pháp luật, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ tính riêng từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 2 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); trình Quốc hội ban hành 1 nghị quyết (Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá); trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đối với 2 dự án luật (Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước). 

Bên cạnh đó, Bộ Công an trình Chính phủ ban hành 9 nghị định của Chính phủ, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 64 thông tư; liên tịch ban hành 3 thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ tháng 11/2022 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 150 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự cho 6.230 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 72 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức gần 2.273 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho 65.876 lượt cán bộ, chiến sĩ về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. 

Đối với nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức gần 4.500 cuộc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tuyên truyền lưu động gần 40.000 cuộc; thông qua 45.567 cuộc họp tổ dân cư với hơn 900.000 lượt người tham dự; tuyên truyền tập trung ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp 23.260 cuộc với hơn 3 triệu lượt người tham dự...

Về công tác theo dõi, thi hành pháp luật, từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại Công an các đơn vị, địa phương. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức 378 cuộc thanh tra, kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... 

Về công tác cải cách hành chính, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong Công an nhân dân, Bộ Công an thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật, tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo về nội dung. 

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, bên cạnh thực hiện niêm yết thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Công an một số địa phương đã ứng dụng công nghệ, niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR. 100% Công an đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đã có cổng hoặc trang thông tin điện tử trên internet... 

Bộ Công an đã giới thiệu Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Đây là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an nhân dân nhằm thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội, xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, trong 11 năm thực hiện Ngày Pháp luật, Bộ Công an và lực lượng Công an các địa phương đã luôn tiên phong nỗ lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát vào các yêu cầu chung của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương. Qua báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đạt được nhiều kết quả.

* Tăng cường năng lực phản ứng chính sách

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công an đơn vị, địa phương đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện và hưởng ứng Ngày Pháp luật và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ban, bộ, ngành trung ương, tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật. Đây là sự động viên, cổ vũ to lớn giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an đơn vị, địa phương quán triệt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đề cao kỷ luật, kỷ cương; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị trong ngành tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

Lực lượng Công an nhân dân đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm và phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân và hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

PV

Xem thêm