Pháp luật

Khai trương cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng

Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý văn bản pháp luật, thực hiện quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

TTXVN - Tối 6/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Khai trương cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng và Giao lưu nghệ thuật “Lan tỏa tinh thần Thượng tôn pháp luật”.

Dự lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp.

Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý văn bản pháp luật, thực hiện quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Đồng thời, chương trình là dịp nhìn lại những nỗ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 10 năm đưa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vào đời sống; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) với chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế, tổ chức quản lý công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng là một trong những nỗ lực quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, với chủ đề, nội dung và hình thức phong phú, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) trong Quân đội đã bám sát hoạt động về quân sự, quốc phòng; hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước; tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới được ban hành, bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Những năm qua, công tác hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác hệ thống hóa văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội đã được triển khai ở tất cả các cấp, ngành, tổ chức quần chúng; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nói chung, cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nói riêng đã và đang được phối hợp với các địa phương triển khai tích cực, rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động thi hành pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, rà soát, kiểm tra văn bản; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... cũng được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện tích cực, góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, kỷ luật Quân đội.

Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định, Ngày Pháp luật Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị quân đội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã góp phần thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật và nhanh chóng đưa pháp luật đi vào cuộc sống, bảo đảm cho Quân đội luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Đội quân chiến đấu, Đội quân công tác, Đội quân lao động sản xuất, cùng toàn dân xây dựng đất nước.

Để tiếp tục đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng; đưa Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng vào vận hành, tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, cải tiến giao diện, tính năng, kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng, bảo đảm Cơ sở dữ liệu luôn “Xanh - sạch - sống”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cần tích cực học tập, tìm hiểu, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và năng lực thực thi pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, tinh thần “Thượng tôn pháp luật” sẽ sáng mãi và lan tỏa rộng rãi trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm