Pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền pháp luật

Cần Thơ

Cần Thơ trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên”.

TTXVN - Ngày 8/11, thành phố Cần Thơ tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên”; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Đây là chuỗi các hoạt động thành phố hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Trao giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho các tổ chức, cá nhân. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ông Lê Việt Sĩ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 thành phố Cần Thơ cho biết, các hoạt động hưởng ứng nhằm góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỹ cương, an toàn, lành mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị đầu mối cần chú trọng đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền pháp luật, đa nền tảng, hướng tới tiếp cận đông nhất các thành phần xã hội; tránh tuyên truyền khô cứng, có như vậy công tác phổ biến giáo dục pháp luật mới thực sự đi vào đời sống, nâng cao hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, báo chí; chú trọng tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trong phổ biến giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, huy động nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của nhà trường, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đó, nhân rộng, quan tâm khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và phổ biến giáo dục pháp luật./.

Ánh Tuyết

Xem thêm